Vòng Quay Năm Mới 2023

Số người đang chơi: 648 (5 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ni*****rie - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Joh*****ony - đã trúng Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương    -      Da*****es - đã trúng Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì    -      Dy*****mp - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương    -      Ala*****don - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Za*****bi - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      El*****by - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Wi*****rs - đã trúng Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì    -      Do*****er - đã trúng Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương    -      Mar*****des - đã trúng Trúng nick 2    -      Ale*****er - đã trúng Trúng nick 2
Giá 20,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Bac***ai Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2024-06-12 16:11
mam***ed Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2024-06-12 13:17
9.999 Kim Cương 2024-06-10 06:04
Hun***01 Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2024-06-10 13:04
103***le Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2024-06-10 08:34
103***le Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2024-06-10 08:33
9.999 Kim Cương 2024-06-10 01:20
110***le Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2024-06-10 08:20
110***le Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2024-06-10 08:20
110***le Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2024-06-10 08:20

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Hái Lộc Đầu Năm

Đã chơi: 8758

12,500đ 10,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »