Vòng Quay Năm Mới 2023

Số người đang chơi: 30 (9 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Gab*****ote - đã trúng Trúng nick 2    -      Wi*****ld - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 20 Kim Cương    -      Ro*****he - đã trúng Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương    -      Dor*****sby - đã trúng Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương    -      Zac*****ak - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Eth*****en - đã trúng Trúng nick 2    -      Ken*****ock - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 20 Kim Cương    -      Jo*****des - đã trúng Trúng nick 1    -      Ke*****ra - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương    -      Ge*****gha - đã trúng Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì    -      Do*****as - đã trúng Trúng nick 1
Giá 20,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tua***63 Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì 2023-06-04 21:10
Tua***63 Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì 2023-06-04 21:10
9.999 Kim Cương 2023-06-04 14:06
Tua***63 Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì 2023-06-04 21:06
Kho***44 Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì 2023-06-04 20:13
Kho***44 Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì 2023-06-04 20:13
9.999 Kim Cương 2023-06-04 13:13
Kho***44 Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì 2023-06-04 20:13
Tra***oo Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì 2023-06-04 14:28
588***om Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì 2023-06-04 13:10

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Hái Lộc Đầu Năm

Đã chơi: 6096

12,500đ 10,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »