Vòng Quay Năm Mới 2023

Số người đang chơi: 857 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Mar*****an - đã trúng Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì    -      Ty*****ete - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Na*****er - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 20 Kim Cương    -      Na*****ris - đã trúng Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì    -      Har*****da - đã trúng Trúng nick 2    -      Sea*****ee - đã trúng Trúng nick 2    -      Wi*****ha - đã trúng Trúng nick 1    -      Eli*****ha - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Ter*****ffy - đã trúng Trúng nick 2    -      Ke*****uri - đã trúng Bạn Nhận Được Phần Thưởng Lì Xì    -      La*****es - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương
Giá 20,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
334***om Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2023-11-28 18:48
122***om Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2023-11-28 17:01
9.999 Kim Cương 2023-11-28 10:01
122***om Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2023-11-28 17:01
245***om Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2023-11-27 18:38
Sao***re Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2023-11-27 16:46
9.999 Kim Cương 2023-11-27 04:16
177***om Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2023-11-27 11:16
dmh***00 Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2023-11-23 20:03
ngu***10 Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương 2023-11-23 11:05

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Hái Lộc Đầu Năm

Đã chơi: 7988

12,500đ 10,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »